info@telepulesszerviz.hu
slide 01

A szövetkezet alakulása 2013 júliusában történt.
Alaptó tagjai: Magyarbóly és Illocska községek önkormányzatai, Blázsovics Attila, Wéber Vilmos, Faragó Ferenc, Fazekas Krisztián, Farkas Tibor, Bőmh József, Brukker Tímea, Halas Beatrix, Hegyi Gábor, Új esély Egyesület.

A szövetkezet célja a helyi és környékbeli közfoglalkoztatásban résztvevő nehéz helyzetben lévő lakossági réteg foglalkoztatási gondjainak enyhítése munkahelyteremtéssel, a rászoruló lakosság részére hiánypótló építési szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása.


Foglalkozási területeink

Sertés hízlalás

 

Jelenleg a Villánykövesd 0141/1 Hrsz-on található telephelyen folyik bérhizlalási tevékenység. A létesítményben 900 db sertéssel foglalkozunk a Bóly Zrt.- vel kötött szerződés alapján.
Bővebben…

Mezőgazdasági tevékenység

 

Szövetkezetünk alapvetően kertészeti és szántóföldi növénytermesztést végez. A feladatokat Magyarbóly –Illocska területén végzi, a két önkormányzat segítségével és támogatásával.
Bővebben…

Építőipari tevékenység

 

E tevékenységet 2014 szeptembere óta végezzük. A szakmai összetétel lehetőséget biztosít, hogy kisebb-közepes építőmunkákat el tudjunk végezni és nagyobb munkálatok esetén alvállalkozóként részt tudjunk venni a munkálatokban.
Bővebben…

Gyümölcslé gyártás

 

Ezen tevékenységünket a környező gyümölcsösökben és a lakosságnál keletkező étkezésre és piaci értékesítésre nem kerülő gyümölcsök feldolgozására alapozzuk. A termelést sui-generis foglalkoztatással oldjuk meg, így a szövetkezet közmunka programban foglalkoztatott tagjai is tudnak tevékenykedni e program keretében.
Bővebben…